Polityka prywatności

Polityka prywatności Simple Plan Studio

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2023 r. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich  danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do  prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Używamy Twoich danych osobowych w  celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na  gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.  Niniejsza Polityka Prywatności została utworzona za pomocą Generatora Polityki Prywatności RulesFeed.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

INTERPRETACJA

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w  następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub  znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie co  najmniej 50% udziałów, udziałów w kapitale lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających .
 • Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Simple  Plan Studio Ltd., 178 Falkland Road, Basingstoke RG24 9PN, Hampshire, Wielka Brytania.
 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową i zawierają między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny.
 • Kraj odnosi się do: Wielka Brytania
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak  komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa odnosi się do Serwisu.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu  ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z  Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie,  generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Witryna odnosi się do Simple Plan Studio, dostępnego pod adresem http://www.simpleplanstudio.com
 • Użytkownik oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z  niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH  OSOBOWYCH

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub  zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.  Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej  Usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach,  unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy  automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z  której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne. Możemy  również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy  odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w  naszym Serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz  do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz

plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.  O ile nie zmieniłeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (nazywane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które  umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub  otworzył wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline,  podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie w artykule na stronie RulesFeed. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne/Niezbędne Cookies Typ: Sesyjne Cookies Administratorem: My Cel: Te  Cookies są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwienia Ci korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Informacja Akceptacja plików cookie Typ: Stałe pliki cookie  Administrator: My Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie Rodzaj: Stałe pliki cookie Administrowane przez: My Cel: Te  pliki cookie umożliwiają nam zapamiętanie wyborów dokonywanych podczas  korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji  językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za  każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie  w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej  Usługi.

Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

Aby skontaktować się z Tobą: aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form  komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub wiadomości informacyjne związane z funkcjami, produktami lub  zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to  konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych,  które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami kierowanymi do nas.

W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane do  oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, czy to  w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług.

Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów,  usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Usługodawcom: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w  celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.

W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami fuzji, sprzedaży aktywów Spółki,  finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie lub w  trakcie negocjacji.

Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym  podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Spółki stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne,  partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod  wspólną kontrolą z nami.

Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób  wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.

Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w  dowolnym innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to  konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do  wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi  przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad. Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez  krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do  wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy  jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w  przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane — i  przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem,  prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza Twoją zgodę na ten transfer. Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i  zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo do usunięcia lub zażądania, abyśmy pomogli w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Nasza Usługa może dać Ci możliwość usunięcia pewnych informacji o Tobie z poziomu Usługi. Możesz aktualizować,  zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz również skontaktować się z nami,  aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych,  które nam przekazałeś. Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do  zachowania pewnych informacji, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub  podstawę prawną.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane  Osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest do tego zobowiązana przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest  niezbędne do:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Ochrona i obrona praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać możliwe wykroczenia w związku z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa • Chroń się przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w  100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu  ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz,  że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli  dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.  Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych,  a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane.

Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za  treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.  Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej usłudze,  zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki prywatności. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności  wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: info@simpleplanstudio.com

Wygenerowano za pomocą Generatora Polityki Prywatności RulesFeed

Follow

Scroll to Top